ישועות
ישועות
ישועות
''צדיקים במיתתם נקראים חיים'' ופועלים ישועות למען עם ישראל.

''צדיקים במיתתם נקראים חיים'' ופועלים ישועות למען עם ישראל.

''צדיקים במיתתם נקראים חיים'' ופועלים ישועות למען עם ישראל.

מספר הרב יצחק בצרי שליט''א הסיפור אישי שלו: באחד מן הימים הרב בצרי היה צריך לסגור ווארט [שידוך] לבן שלו. 

הרב ורעייתו מאוד חששו מהשידוך אם הם מתאמים שידוך זה דבר לכל החיים, יום לפני הווארט היה לרב בצרי שיעור להעביר בבית - שאן אמר הרב לרעייתו: "אסע מוקדם דרך טבריה ושם אתפלל על השידוך אצל התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ואז אלך לשיעור". 

בהגיעו אל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס התפרץ בדמעות ואמר: "רבי מאיר הקדוש אתה יודע כמה קשה היום למצוא זיווג נכון, זיווג אמיתי, המון חששות בדרך, אנא יישב את דעתי בסימן כל שהוא תעזור לי שבשמיים יתנו לי את התשובות הנכונות".
 
לא סיים תפילתו וכבר יהודי מקיש בכתפו ואומר לו שיש אישה בחוץ שרוצה ברכה ממנו. 

והוא נענה ברצון. 

ובחוץ הרב מבחין באישה עיוורת והאישה מספרת שהיה לה גידול בראש וזה פגע לה בעצב המוח והיא התעוורה וכבר 7 שנים מתפללת להחלים. 

ברך אותה הרב בצרי ברפואה שלימה מעומקא דליבא. 

ולאחר מכן משיבה לו האישה "מזל טוב ובהצלחה, בשעה טובה שתזכה לנחת" אמר לה הרב איך את יודעת? [אף אחד לא ידע מהשידוך רק הרב ואשתו].

השיבה לו מאז שהתעוורתי נסגרה לי הראיה הגשמית ונפתחה לי הראיה הרוחנית והתנא הקדוש הגיע אלי ואמר לי שהרב בצרי נמצא בפנים ומתפלל לכי אליו ותבקשי ממנו ברכה ואז תבשרי לו שהכל בסדר, שלא ידאג ושיהיה בשעה טובה השידוך.
 
סיים הרב בצרי ואומר: "כשאתה נכנס לרבי מאיר בעל הנס אתה רואה את הישועה במקום!" 
והוא התנא היחיד שנקבר בעמידה, למה? בגלל שהוא כל הזמן בתפילה על עם ישראל ופועל ישועות בשביל עם ישראל. 

מדוע זכה לכינוי 'בעל הנס'? במסכת עבודה זרה מובא המקרה הבא: אחותה של ברוריה אשת רבי מאיר, שהייתה בתו של רבי חנינא בן תרדיון, נתפסה והובאה לבית האסורים. 

הלך רבי מאיר לפדותה. בא אצל השומר וביקש לשחררה. 

אמר השומר כי מתיירא הוא מן המלכות. 

נתן לו רבי מאיר סכום של דינרים ואמר לו, במחצית הסכום תשתמש לפייס את השלטון, והמחצית השניה תהיה לך. 

שאל השומר: 'מה אעשה כשיכלו הדינרים?' אמר לו רבי מאיר: תאמר 'אלקא דמאיר ענני.' 

לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר ששחרר את אחות אשתו של ר"מ, וצווה לתלותו. והנה כשקשרו את החבל סביב צווארו, אמר הסוהר 'אלקא דמאיר ענני' ולא הצליחו לתלותו. 

התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה. 

רואים מזה אפילו שזה היה גוי זה פעל כל שכן יהודי מאמין שמתפלל יחד עם צדקה ודאי יזכה גם לישועה למעלה מדרך הטבע בעזרת השם.
מספר הרב יצחק בצרי שליט''א הסיפור אישי שלו: באחד מן הימים הרב בצרי היה צריך לסגור ווארט [שידוך] לבן שלו. 

הרב ורעייתו מאוד חששו מהשידוך אם הם מתאמים שידוך זה דבר לכל החיים, יום לפני הווארט היה לרב בצרי שיעור להעביר בבית - שאן אמר הרב לרעייתו: "אסע מוקדם דרך טבריה ושם אתפלל על השידוך אצל התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ואז אלך לשיעור". 

בהגיעו אל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס התפרץ בדמעות ואמר: "רבי מאיר הקדוש אתה יודע כמה קשה היום למצוא זיווג נכון, זיווג אמיתי, המון חששות בדרך, אנא יישב את דעתי בסימן כל שהוא תעזור לי שבשמיים יתנו לי את התשובות הנכונות".
 
לא סיים תפילתו וכבר יהודי מקיש בכתפו ואומר לו שיש אישה בחוץ שרוצה ברכה ממנו. 

והוא נענה ברצון. 

ובחוץ הרב מבחין באישה עיוורת והאישה מספרת שהיה לה גידול בראש וזה פגע לה בעצב המוח והיא התעוורה וכבר 7 שנים מתפללת להחלים. 

ברך אותה הרב בצרי ברפואה שלימה מעומקא דליבא. 

ולאחר מכן משיבה לו האישה "מזל טוב ובהצלחה, בשעה טובה שתזכה לנחת" אמר לה הרב איך את יודעת? [אף אחד לא ידע מהשידוך רק הרב ואשתו].

השיבה לו מאז שהתעוורתי נסגרה לי הראיה הגשמית ונפתחה לי הראיה הרוחנית והתנא הקדוש הגיע אלי ואמר לי שהרב בצרי נמצא בפנים ומתפלל לכי אליו ותבקשי ממנו ברכה ואז תבשרי לו שהכל בסדר, שלא ידאג ושיהיה בשעה טובה השידוך.
 
סיים הרב בצרי ואומר: "כשאתה נכנס לרבי מאיר בעל הנס אתה רואה את הישועה במקום!" 
והוא התנא היחיד שנקבר בעמידה, למה? בגלל שהוא כל הזמן בתפילה על עם ישראל ופועל ישועות בשביל עם ישראל. 

מדוע זכה לכינוי 'בעל הנס'? במסכת עבודה זרה מובא המקרה הבא: אחותה של ברוריה אשת רבי מאיר, שהייתה בתו של רבי חנינא בן תרדיון, נתפסה והובאה לבית האסורים. 

הלך רבי מאיר לפדותה. בא אצל השומר וביקש לשחררה. 

אמר השומר כי מתיירא הוא מן המלכות. 

נתן לו רבי מאיר סכום של דינרים ואמר לו, במחצית הסכום תשתמש לפייס את השלטון, והמחצית השניה תהיה לך. 

שאל השומר: 'מה אעשה כשיכלו הדינרים?' אמר לו רבי מאיר: תאמר 'אלקא דמאיר ענני.' 

לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר ששחרר את אחות אשתו של ר"מ, וצווה לתלותו. והנה כשקשרו את החבל סביב צווארו, אמר הסוהר 'אלקא דמאיר ענני' ולא הצליחו לתלותו. 

התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה. 

רואים מזה אפילו שזה היה גוי זה פעל כל שכן יהודי מאמין שמתפלל יחד עם צדקה ודאי יזכה גם לישועה למעלה מדרך הטבע בעזרת השם.
מספר הרב יצחק בצרי שליט''א הסיפור אישי שלו: באחד מן הימים הרב בצרי היה צריך לסגור ווארט [שידוך] לבן שלו. 

הרב ורעייתו מאוד חששו מהשידוך אם הם מתאמים שידוך זה דבר לכל החיים, יום לפני הווארט היה לרב בצרי שיעור להעביר בבית - שאן אמר הרב לרעייתו: "אסע מוקדם דרך טבריה ושם אתפלל על השידוך אצל התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ואז אלך לשיעור". 

בהגיעו אל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס התפרץ בדמעות ואמר: "רבי מאיר הקדוש אתה יודע כמה קשה היום למצוא זיווג נכון, זיווג אמיתי, המון חששות בדרך, אנא יישב את דעתי בסימן כל שהוא תעזור לי שבשמיים יתנו לי את התשובות הנכונות".
 
לא סיים תפילתו וכבר יהודי מקיש בכתפו ואומר לו שיש אישה בחוץ שרוצה ברכה ממנו. 

והוא נענה ברצון. 

ובחוץ הרב מבחין באישה עיוורת והאישה מספרת שהיה לה גידול בראש וזה פגע לה בעצב המוח והיא התעוורה וכבר 7 שנים מתפללת להחלים. 

ברך אותה הרב בצרי ברפואה שלימה מעומקא דליבא. 

ולאחר מכן משיבה לו האישה "מזל טוב ובהצלחה, בשעה טובה שתזכה לנחת" אמר לה הרב איך את יודעת? [אף אחד לא ידע מהשידוך רק הרב ואשתו].

השיבה לו מאז שהתעוורתי נסגרה לי הראיה הגשמית ונפתחה לי הראיה הרוחנית והתנא הקדוש הגיע אלי ואמר לי שהרב בצרי נמצא בפנים ומתפלל לכי אליו ותבקשי ממנו ברכה ואז תבשרי לו שהכל בסדר, שלא ידאג ושיהיה בשעה טובה השידוך.
 
סיים הרב בצרי ואומר: "כשאתה נכנס לרבי מאיר בעל הנס אתה רואה את הישועה במקום!" 
והוא התנא היחיד שנקבר בעמידה, למה? בגלל שהוא כל הזמן בתפילה על עם ישראל ופועל ישועות בשביל עם ישראל. 

מדוע זכה לכינוי 'בעל הנס'? במסכת עבודה זרה מובא המקרה הבא: אחותה של ברוריה אשת רבי מאיר, שהייתה בתו של רבי חנינא בן תרדיון, נתפסה והובאה לבית האסורים. 

הלך רבי מאיר לפדותה. בא אצל השומר וביקש לשחררה. 

אמר השומר כי מתיירא הוא מן המלכות. 

נתן לו רבי מאיר סכום של דינרים ואמר לו, במחצית הסכום תשתמש לפייס את השלטון, והמחצית השניה תהיה לך. 

שאל השומר: 'מה אעשה כשיכלו הדינרים?' אמר לו רבי מאיר: תאמר 'אלקא דמאיר ענני.' 

לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר ששחרר את אחות אשתו של ר"מ, וצווה לתלותו. והנה כשקשרו את החבל סביב צווארו, אמר הסוהר 'אלקא דמאיר ענני' ולא הצליחו לתלותו. 

התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה. 

רואים מזה אפילו שזה היה גוי זה פעל כל שכן יהודי מאמין שמתפלל יחד עם צדקה ודאי יזכה גם לישועה למעלה מדרך הטבע בעזרת השם.
מספר הרב מזוז שליט''א ראש ישיבת כסא רחמים: 

מספר הרב מזוז שליט''א ראש ישיבת כסא רחמים: 

מספר הרב מזוז שליט''א ראש ישיבת כסא רחמים: 

היה איזה יהודי שגילו אצלו גידול (השם ישמור).

ואחרי שעשו לו צילומים ובדיקות הבינו שצריך לעשות לו ניתוח שעולה לו סכום גדול כמאה אלף דולר.

אותו יהודי, היה יהודי מאמין והאמין בכל לב שה' יכול לעשות נסים ונפלאות ובפרט בזכות הצדיקים.

אותו יהודי נסע לקבר התנא אלוקי רבי מאיר בעל הנס והתפלל, ביקש ואמר אני צריך לשלם מאה אלף דולר לניתוח חבל שהכסף ילך על זה, עדיף שהכסף ילך לישיבות, אני מאמין שה' יכול לעשות נסים ואם ה' ירפא אותי אני עושה נדר שאת כל הכסף אני אתרום לצדקות למען נשמת רבי מאיר בעל הנס.

אותו יהודי למחרת היה צריך לעשות את הבדיקה האחרונה לפני הניתוח ובבדיקה באורח פלא גילו שאין לו שום גידול!!.

פשוט הכל נעלם כלא היה באופן נסי!.
היה איזה יהודי שגילו אצלו גידול (השם ישמור).

ואחרי שעשו לו צילומים ובדיקות הבינו שצריך לעשות לו ניתוח שעולה לו סכום גדול כמאה אלף דולר.

אותו יהודי, היה יהודי מאמין והאמין בכל לב שה' יכול לעשות נסים ונפלאות ובפרט בזכות הצדיקים.

אותו יהודי נסע לקבר התנא אלוקי רבי מאיר בעל הנס והתפלל, ביקש ואמר אני צריך לשלם מאה אלף דולר לניתוח חבל שהכסף ילך על זה, עדיף שהכסף ילך לישיבות, אני מאמין שה' יכול לעשות נסים ואם ה' ירפא אותי אני עושה נדר שאת כל הכסף אני אתרום לצדקות למען נשמת רבי מאיר בעל הנס.

אותו יהודי למחרת היה צריך לעשות את הבדיקה האחרונה לפני הניתוח ובבדיקה באורח פלא גילו שאין לו שום גידול!!.

פשוט הכל נעלם כלא היה באופן נסי!.
היה איזה יהודי שגילו אצלו גידול (השם ישמור).

ואחרי שעשו לו צילומים ובדיקות הבינו שצריך לעשות לו ניתוח שעולה לו סכום גדול כמאה אלף דולר.

אותו יהודי, היה יהודי מאמין והאמין בכל לב שה' יכול לעשות נסים ונפלאות ובפרט בזכות הצדיקים.

אותו יהודי נסע לקבר התנא אלוקי רבי מאיר בעל הנס והתפלל, ביקש ואמר אני צריך לשלם מאה אלף דולר לניתוח חבל שהכסף ילך על זה, עדיף שהכסף ילך לישיבות, אני מאמין שה' יכול לעשות נסים ואם ה' ירפא אותי אני עושה נדר שאת כל הכסף אני אתרום לצדקות למען נשמת רבי מאיר בעל הנס.

אותו יהודי למחרת היה צריך לעשות את הבדיקה האחרונה לפני הניתוח ובבדיקה באורח פלא גילו שאין לו שום גידול!!.

פשוט הכל נעלם כלא היה באופן נסי!.
סיפור ניסים בשם אחד מחברי הכולל שלנו:

סיפור ניסים בשם אחד מחברי הכולל שלנו:

סיפור ניסים בשם אחד מחברי הכולל שלנו:

יש לנו חבר בכולל שנסע לחתונה במרכז ובחזרה מהחתונה מאוחר בלילה נסע במהירות של 140 קמ"ש ונתפס על ידי שוטר. 

השוטר לקח את תעודת הזהות ואמר לו שהוא צריך לקבל קנס ע"ס 1500 ש''ח, אך לבסוף ויתר לו ושיחרר אותו באזהרה.

לאחר שבועיים עוד פעם נתפס באותו הכביש במהירות של 150 קמ"ש בכביש של 90 קמ"ש. 
השוטר לקח את הרישיונות ותעודת הזהות שלו והלך לניידת לבדוק.
 
האברך ידע בברור שהפעם לא יוותרו לו והוא יצטרך לשלם קנס ונקודות ואולי גם יקחו לו את הרישיון, האברך לא יכל לחשוב איך הוא יסתדר בלי רכב.

אמר האברך: ריבונו של עולם אני יודע שאני לא בסדר תודה רבה על כל החסדים שאתה עושה איתי תמיד, אני יודע שאני צריך לשלם 1500 ש''ח, אבל אני מקבל על עצמי שאם השוטר יוותר על הקנס אותו סכום אתרום ל "אור דרבי מאיר" עבור חלות לאברכים לשבת ואמר בפיו שלוש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני!!! 

השוטר חזר, התסכל בתוך הרכב ואמר לאברך לא אוכל לתת לך דו"ח (ריחם עליו) אוותר לך הפעם, סע!
יש לנו חבר בכולל שנסע לחתונה במרכז ובחזרה מהחתונה מאוחר בלילה נסע במהירות של 140 קמ"ש ונתפס על ידי שוטר. 

השוטר לקח את תעודת הזהות ואמר לו שהוא צריך לקבל קנס ע"ס 1500 ש''ח, אך לבסוף ויתר לו ושיחרר אותו באזהרה.

לאחר שבועיים עוד פעם נתפס באותו הכביש במהירות של 150 קמ"ש בכביש של 90 קמ"ש. 
השוטר לקח את הרישיונות ותעודת הזהות שלו והלך לניידת לבדוק.
 
האברך ידע בברור שהפעם לא יוותרו לו והוא יצטרך לשלם קנס ונקודות ואולי גם יקחו לו את הרישיון, האברך לא יכל לחשוב איך הוא יסתדר בלי רכב.

אמר האברך: ריבונו של עולם אני יודע שאני לא בסדר תודה רבה על כל החסדים שאתה עושה איתי תמיד, אני יודע שאני צריך לשלם 1500 ש''ח, אבל אני מקבל על עצמי שאם השוטר יוותר על הקנס אותו סכום אתרום ל "אור דרבי מאיר" עבור חלות לאברכים לשבת ואמר בפיו שלוש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני!!! 

השוטר חזר, התסכל בתוך הרכב ואמר לאברך לא אוכל לתת לך דו"ח (ריחם עליו) אוותר לך הפעם, סע!
יש לנו חבר בכולל שנסע לחתונה במרכז ובחזרה מהחתונה מאוחר בלילה נסע במהירות של 140 קמ"ש ונתפס על ידי שוטר. 

השוטר לקח את תעודת הזהות ואמר לו שהוא צריך לקבל קנס ע"ס 1500 ש''ח, אך לבסוף ויתר לו ושיחרר אותו באזהרה.

לאחר שבועיים עוד פעם נתפס באותו הכביש במהירות של 150 קמ"ש בכביש של 90 קמ"ש. 
השוטר לקח את הרישיונות ותעודת הזהות שלו והלך לניידת לבדוק.
 
האברך ידע בברור שהפעם לא יוותרו לו והוא יצטרך לשלם קנס ונקודות ואולי גם יקחו לו את הרישיון, האברך לא יכל לחשוב איך הוא יסתדר בלי רכב.

אמר האברך: ריבונו של עולם אני יודע שאני לא בסדר תודה רבה על כל החסדים שאתה עושה איתי תמיד, אני יודע שאני צריך לשלם 1500 ש''ח, אבל אני מקבל על עצמי שאם השוטר יוותר על הקנס אותו סכום אתרום ל "אור דרבי מאיר" עבור חלות לאברכים לשבת ואמר בפיו שלוש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני!!! 

השוטר חזר, התסכל בתוך הרכב ואמר לאברך לא אוכל לתת לך דו"ח (ריחם עליו) אוותר לך הפעם, סע!
סיפור מאחד התורמים שלנו:

סיפור מאחד התורמים שלנו:

סיפור מאחד התורמים שלנו:

הייתה אישה שתמיד שמרה על הבריאות שלה ואכלה רק דברים בריאים וטבעיים.

יום אחד חלתה בשושנה ברגל ומה שלא ניסתה באופן טבעי לא הועיל, לבסוף החליטה לקחת תרופות לפי המלצת רופא אך הכל החמיר ומכיוון שהגוף שלה היה כ"כ רגיש הוא התנגד לתרופות וכל הגוף שלה התמלא בכוויות גדולות כואבות וקשות, כשהלכה לרופא, הרופא אמר לה שזו תגובה של הרעלה וחייבת להפסיק מיד עם כל התרופות ולתת לגוף להרגע.

המצב התמשך הרבה זמן של סבל, צער וכאב, ובגלל המצב לא הייתה לה מנוחה וגם התביישה לצאת מהבית בגלל המראה הקשה... 

באחד הימים כשדיברה עם חברה שמכירה מקרוב את העמותה ושמעה כמה סיפורי ניסים, החליטה לתרום לארגון החסד שלנו "אור דרבי מאיר" ולהשתתף בחלוקת החלות לשבת עבור האברכים והתפללה וביקשה בכל לב שבזכות רבי מאיר והתרומה תראה ישועות.

באותו יום שישי לאחר חלוקת החלות החלה לראות שיפור במצבה ותוך זמן קצר הכל עבר לגמרי והיא חזרה לשגרה רגילה ב"ה! 

היה ניכר כח הצדקה לרבי מאיר בעל הנס!!
הייתה אישה שתמיד שמרה על הבריאות שלה ואכלה רק דברים בריאים וטבעיים.

יום אחד חלתה בשושנה ברגל ומה שלא ניסתה באופן טבעי לא הועיל, לבסוף החליטה לקחת תרופות לפי המלצת רופא אך הכל החמיר ומכיוון שהגוף שלה היה כ"כ רגיש הוא התנגד לתרופות וכל הגוף שלה התמלא בכוויות גדולות כואבות וקשות, כשהלכה לרופא, הרופא אמר לה שזו תגובה של הרעלה וחייבת להפסיק מיד עם כל התרופות ולתת לגוף להרגע.

המצב התמשך הרבה זמן של סבל, צער וכאב, ובגלל המצב לא הייתה לה מנוחה וגם התביישה לצאת מהבית בגלל המראה הקשה... 

באחד הימים כשדיברה עם חברה שמכירה מקרוב את העמותה ושמעה כמה סיפורי ניסים, החליטה לתרום לארגון החסד שלנו "אור דרבי מאיר" ולהשתתף בחלוקת החלות לשבת עבור האברכים והתפללה וביקשה בכל לב שבזכות רבי מאיר והתרומה תראה ישועות.

באותו יום שישי לאחר חלוקת החלות החלה לראות שיפור במצבה ותוך זמן קצר הכל עבר לגמרי והיא חזרה לשגרה רגילה ב"ה! 

היה ניכר כח הצדקה לרבי מאיר בעל הנס!!
הייתה אישה שתמיד שמרה על הבריאות שלה ואכלה רק דברים בריאים וטבעיים.

יום אחד חלתה בשושנה ברגל ומה שלא ניסתה באופן טבעי לא הועיל, לבסוף החליטה לקחת תרופות לפי המלצת רופא אך הכל החמיר ומכיוון שהגוף שלה היה כ"כ רגיש הוא התנגד לתרופות וכל הגוף שלה התמלא בכוויות גדולות כואבות וקשות, כשהלכה לרופא, הרופא אמר לה שזו תגובה של הרעלה וחייבת להפסיק מיד עם כל התרופות ולתת לגוף להרגע.

המצב התמשך הרבה זמן של סבל, צער וכאב, ובגלל המצב לא הייתה לה מנוחה וגם התביישה לצאת מהבית בגלל המראה הקשה... 

באחד הימים כשדיברה עם חברה שמכירה מקרוב את העמותה ושמעה כמה סיפורי ניסים, החליטה לתרום לארגון החסד שלנו "אור דרבי מאיר" ולהשתתף בחלוקת החלות לשבת עבור האברכים והתפללה וביקשה בכל לב שבזכות רבי מאיר והתרומה תראה ישועות.

באותו יום שישי לאחר חלוקת החלות החלה לראות שיפור במצבה ותוך זמן קצר הכל עבר לגמרי והיא חזרה לשגרה רגילה ב"ה! 

היה ניכר כח הצדקה לרבי מאיר בעל הנס!!
סיפור מזמן הקורונה: 

סיפור מזמן הקורונה: 

סיפור מזמן הקורונה: 

בזמן הקורונה פנה אלי מישהו שאבא שלו מורדם ומונשם וביקש ממני אם אני יכול להתפלל על אבא שלו בקבר של רבי שמעון.

אמרתי לו אני אתפלל אבל יש לי בשבילו סגולה לתרום צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס לעמותה שלנו ואני אם הכסף הזה יעשה חלוקת מזון לאברכים ובעזרת השם בכוח המצווה וכוח רבי מאיר בעל הנס הוא יראה ישועות.

אותו אדם תרם לי את הסכום של החלוקה של אותו שבוע.

עשיתי אתה חלוקה ביום שישי לאברכים שלי.

אחרי החלוקה נכנסתי לחנות לשלם ולפני שאני שלמתי, ביקשתי מבורא עולם, "ריבונו של עולם אותו בן אדם תרם כסף לחלוקת מזון אני מבקש שהזכות של חלוקת החלות והמלאכים שנבראים ממנו יעמוד לו לזכות, שאבא שלו יתרפא ובזכות רבי מאיר בעל הנס",  אמרתי שלש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני, ואחר כך התקשרתי לבן וברכתי אותו. 

ביום שלישי שלאחר מכן התקשר הבן ואמר שמיום שישי בלילה קרה משהו מוזר, אחרי חודש שאבא לא קם מהמיטה, האבא קם מהמיטה בפעם הראשונה והתחיל ללכת וגם מצב הרוח שלו השתנה לטובה וביום שלישי שלאחר מכן שיחררו אותו לבית, ושבועיים אחרי זה הוא יצא מזה לגמרי במצב טוב.

אני נסעתי ראש השנה למירון להתפלל בציון של רשב''י הגיע אלי מישהו שאני לא הכרתי אותו הוא שאל אותי, אתה יודע מי אני? 

אמרתי לא. 

הוא אמר לי אני אותו איש שהתפללת עלי, הוא אמר לי את השם שלו ונזכרתי, הוא אמר לי שתדע אני הייתי יותר קרוב למוות מלחיים וזה נס שאני פה והודה לי.

אני לא לוקח את הזכות לעצמי, כל זה בזכות הצדיקים, אדם עושה חסד לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, הצדיק מחזיר חזרה, הצדיק לא נשאר חייב לאף אחד!
בזמן הקורונה פנה אלי מישהו שאבא שלו מורדם ומונשם וביקש ממני אם אני יכול להתפלל על אבא שלו בקבר של רבי שמעון.

אמרתי לו אני אתפלל אבל יש לי בשבילו סגולה לתרום צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס לעמותה שלנו ואני אם הכסף הזה יעשה חלוקת מזון לאברכים ובעזרת השם בכוח המצווה וכוח רבי מאיר בעל הנס הוא יראה ישועות.

אותו אדם תרם לי את הסכום של החלוקה של אותו שבוע.

עשיתי אתה חלוקה ביום שישי לאברכים שלי.

אחרי החלוקה נכנסתי לחנות לשלם ולפני שאני שלמתי, ביקשתי מבורא עולם, "ריבונו של עולם אותו בן אדם תרם כסף לחלוקת מזון אני מבקש שהזכות של חלוקת החלות והמלאכים שנבראים ממנו יעמוד לו לזכות, שאבא שלו יתרפא ובזכות רבי מאיר בעל הנס",  אמרתי שלש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני, ואחר כך התקשרתי לבן וברכתי אותו. 

ביום שלישי שלאחר מכן התקשר הבן ואמר שמיום שישי בלילה קרה משהו מוזר, אחרי חודש שאבא לא קם מהמיטה, האבא קם מהמיטה בפעם הראשונה והתחיל ללכת וגם מצב הרוח שלו השתנה לטובה וביום שלישי שלאחר מכן שיחררו אותו לבית, ושבועיים אחרי זה הוא יצא מזה לגמרי במצב טוב.

אני נסעתי ראש השנה למירון להתפלל בציון של רשב''י הגיע אלי מישהו שאני לא הכרתי אותו הוא שאל אותי, אתה יודע מי אני? 

אמרתי לא. 

הוא אמר לי אני אותו איש שהתפללת עלי, הוא אמר לי את השם שלו ונזכרתי, הוא אמר לי שתדע אני הייתי יותר קרוב למוות מלחיים וזה נס שאני פה והודה לי.

אני לא לוקח את הזכות לעצמי, כל זה בזכות הצדיקים, אדם עושה חסד לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, הצדיק מחזיר חזרה, הצדיק לא נשאר חייב לאף אחד!
בזמן הקורונה פנה אלי מישהו שאבא שלו מורדם ומונשם וביקש ממני אם אני יכול להתפלל על אבא שלו בקבר של רבי שמעון.

אמרתי לו אני אתפלל אבל יש לי בשבילו סגולה לתרום צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס לעמותה שלנו ואני אם הכסף הזה יעשה חלוקת מזון לאברכים ובעזרת השם בכוח המצווה וכוח רבי מאיר בעל הנס הוא יראה ישועות.

אותו אדם תרם לי את הסכום של החלוקה של אותו שבוע.

עשיתי אתה חלוקה ביום שישי לאברכים שלי.

אחרי החלוקה נכנסתי לחנות לשלם ולפני שאני שלמתי, ביקשתי מבורא עולם, "ריבונו של עולם אותו בן אדם תרם כסף לחלוקת מזון אני מבקש שהזכות של חלוקת החלות והמלאכים שנבראים ממנו יעמוד לו לזכות, שאבא שלו יתרפא ובזכות רבי מאיר בעל הנס",  אמרתי שלש פעמים אלקא דרבי מאיר ענני, ואחר כך התקשרתי לבן וברכתי אותו. 

ביום שלישי שלאחר מכן התקשר הבן ואמר שמיום שישי בלילה קרה משהו מוזר, אחרי חודש שאבא לא קם מהמיטה, האבא קם מהמיטה בפעם הראשונה והתחיל ללכת וגם מצב הרוח שלו השתנה לטובה וביום שלישי שלאחר מכן שיחררו אותו לבית, ושבועיים אחרי זה הוא יצא מזה לגמרי במצב טוב.

אני נסעתי ראש השנה למירון להתפלל בציון של רשב''י הגיע אלי מישהו שאני לא הכרתי אותו הוא שאל אותי, אתה יודע מי אני? 

אמרתי לא. 

הוא אמר לי אני אותו איש שהתפללת עלי, הוא אמר לי את השם שלו ונזכרתי, הוא אמר לי שתדע אני הייתי יותר קרוב למוות מלחיים וזה נס שאני פה והודה לי.

אני לא לוקח את הזכות לעצמי, כל זה בזכות הצדיקים, אדם עושה חסד לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס, הצדיק מחזיר חזרה, הצדיק לא נשאר חייב לאף אחד!