אודות
אודות
אודות
כתוב בתנ''ך כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי.

חז''ל אומרים: "שכל העולם עומד על הזכות של לומדי התורה". בתורה ישנם ארבע חלקים פשט, רמז, דרש, סוד, החלק הכי גבוהה בתורה הוא חלק הסוד.  תורת הסוד, תורת הקבלה, לימוד סודות הבריאה שטמונים ונסתרים בתורה הקדושה. 

הקבלה מחברת בין העולמות העליונים הרוחניים לעולמות שלנו, ומגלה לנו כיצד כל מעשה ודיבור פועלים בעולמות העליונים ואיך להוריד שפע ברכה ופרנסה טובה לכל העולם כולו על ידי הכוונות הקדושות.
כתוב בתנ''ך כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי.

חז''ל אומרים: "שכל העולם עומד על הזכות של לומדי התורה". בתורה ישנם ארבע חלקים פשט, רמז, דרש, סוד, החלק הכי גבוהה בתורה הוא חלק הסוד.  תורת הסוד, תורת הקבלה, לימוד סודות הבריאה שטמונים ונסתרים בתורה הקדושה. 

הקבלה מחברת בין העולמות העליונים הרוחניים לעולמות שלנו, ומגלה לנו כיצד כל מעשה ודיבור פועלים בעולמות העליונים ואיך להוריד שפע ברכה ופרנסה טובה לכל העולם כולו על ידי הכוונות הקדושות.
כתוב בתנ''ך כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי.

חז''ל אומרים: "שכל העולם עומד על הזכות של לומדי התורה". בתורה ישנם ארבע חלקים פשט, רמז, דרש, סוד, החלק הכי גבוהה בתורה הוא חלק הסוד.  תורת הסוד, תורת הקבלה, לימוד סודות הבריאה שטמונים ונסתרים בתורה הקדושה. 

הקבלה מחברת בין העולמות העליונים הרוחניים לעולמות שלנו, ומגלה לנו כיצד כל מעשה ודיבור פועלים בעולמות העליונים ואיך להוריד שפע ברכה ופרנסה טובה לכל העולם כולו על ידי הכוונות הקדושות.
בישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'', נמצאים אברכים יראי שמים תלמידי חכמים בקיעים בכל חלקי התורה ועוסקים בתורת הקבלה ויודעים לכוון את השמות הקדושים בתפילה בכל תיבה ותיבה כדי להמשיך שפע לכל העולמות ולמנוע גזירות רעות. 

אמר רבי שמעון בר יוחאי: "כל מטרה של לימוד הסוד הוא בשביל לקרב את הגאולה ולבטל את כל הבעיות והגזירות הרעות ולהביא שפע טוב לכל העולם כולו".
בישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'', נמצאים אברכים יראי שמים תלמידי חכמים בקיעים בכל חלקי התורה ועוסקים בתורת הקבלה ויודעים לכוון את השמות הקדושים בתפילה בכל תיבה ותיבה כדי להמשיך שפע לכל העולמות ולמנוע גזירות רעות. 

אמר רבי שמעון בר יוחאי: "כל מטרה של לימוד הסוד הוא בשביל לקרב את הגאולה ולבטל את כל הבעיות והגזירות הרעות ולהביא שפע טוב לכל העולם כולו".
בישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'', נמצאים אברכים יראי שמים תלמידי חכמים בקיעים בכל חלקי התורה ועוסקים בתורת הקבלה ויודעים לכוון את השמות הקדושים בתפילה בכל תיבה ותיבה כדי להמשיך שפע לכל העולמות ולמנוע גזירות רעות. 

אמר רבי שמעון בר יוחאי: "כל מטרה של לימוד הסוד הוא בשביל לקרב את הגאולה ולבטל את כל הבעיות והגזירות הרעות ולהביא שפע טוב לכל העולם כולו".
הישיבה שלנו ישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'' נמצא בעיר הקודש צפת. 
רחוב יפה נוף 34 צפת (בוויז צריך לכתוב 68)

עיר המקובלים העיר שגרו בה קדושי עליון ומקובלים גדולים הרמ''ק ואריז''ל ועוד.
הישיבה נקראת נתיב - דרך, יצחק על שם אריז''ל, שלום על שם הרש'ש הקדוש. 

ראש הישיבה מעביר שיעורים בקבלה, מתפלל ומברך את כל התורמים בקברי צדיקים, ועושה תיקונים ופדיון נפש לכל הפונה אליו לזיווג, פרנסה, פרי בטן, וכו'. ובזמן הצורך כותב הרב קמיעות בסדר הידוע על פי הכוונות ועל דרך שהרב קיבל מהמקובלים.
הישיבה שלנו ישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'' נמצא בעיר הקודש צפת. 
רחוב יפה נוף 34 צפת (בוויז צריך לכתוב 68)

עיר המקובלים העיר שגרו בה קדושי עליון ומקובלים גדולים הרמ''ק ואריז''ל ועוד.
הישיבה נקראת נתיב - דרך, יצחק על שם אריז''ל, שלום על שם הרש'ש הקדוש. 

ראש הישיבה מעביר שיעורים בקבלה, מתפלל ומברך את כל התורמים בקברי צדיקים, ועושה תיקונים ופדיון נפש לכל הפונה אליו לזיווג, פרנסה, פרי בטן, וכו'. ובזמן הצורך כותב הרב קמיעות בסדר הידוע על פי הכוונות ועל דרך שהרב קיבל מהמקובלים.
הישיבה שלנו ישיבת המקובלים ''נתיב יצחק שלום'' נמצא בעיר הקודש צפת. 
רחוב יפה נוף 34 צפת (בוויז צריך לכתוב 68)

עיר המקובלים העיר שגרו בה קדושי עליון ומקובלים גדולים הרמ''ק ואריז''ל ועוד.
הישיבה נקראת נתיב - דרך, יצחק על שם אריז''ל, שלום על שם הרש'ש הקדוש. 

ראש הישיבה מעביר שיעורים בקבלה, מתפלל ומברך את כל התורמים בקברי צדיקים, ועושה תיקונים ופדיון נפש לכל הפונה אליו לזיווג, פרנסה, פרי בטן, וכו'. ובזמן הצורך כותב הרב קמיעות בסדר הידוע על פי הכוונות ועל דרך שהרב קיבל מהמקובלים.
ראש הישיבה דובר שלש שפות אנגלית עברית ואידיש על מנת לעזור לכל הפונה אליו.

הרב נוהג [משנת תש''ע] לקום כל לילה בחצות ועושה תיקון חצות ותיקונים ומעביר שיעורים בקבלה בישיבת אור הרשב''י במירון ומתפלל שם בנץ החמה עם כוונות הרש''ש, לתקן בעולמות העליונים ולהביא שפע טוב לעולם שלנו. 

לאחר שנים רבות רבני המקובלים ביקשו מהרב לפתוח כולל ערב בצפת ובו הרב מעביר עוד שיעורים בקבלה. על מנת לעזור לנזקקים הוקמה קופת החסד על שם רבי מאיר בעל הנס זיע''א קופה שמחלקת תלושי מזון, יין, ביצים, חלות לפני חגים ושבתות.
ראש הישיבה דובר שלש שפות אנגלית עברית ואידיש על מנת לעזור לכל הפונה אליו.

הרב נוהג [משנת תש''ע] לקום כל לילה בחצות ועושה תיקון חצות ותיקונים ומעביר שיעורים בקבלה בישיבת אור הרשב''י במירון ומתפלל שם בנץ החמה עם כוונות הרש''ש, לתקן בעולמות העליונים ולהביא שפע טוב לעולם שלנו. 

לאחר שנים רבות רבני המקובלים ביקשו מהרב לפתוח כולל ערב בצפת ובו הרב מעביר עוד שיעורים בקבלה. על מנת לעזור לנזקקים הוקמה קופת החסד על שם רבי מאיר בעל הנס זיע''א קופה שמחלקת תלושי מזון, יין, ביצים, חלות לפני חגים ושבתות.
ראש הישיבה דובר שלש שפות אנגלית עברית ואידיש על מנת לעזור לכל הפונה אליו.

הרב נוהג [משנת תש''ע] לקום כל לילה בחצות ועושה תיקון חצות ותיקונים ומעביר שיעורים בקבלה בישיבת אור הרשב''י במירון ומתפלל שם בנץ החמה עם כוונות הרש''ש, לתקן בעולמות העליונים ולהביא שפע טוב לעולם שלנו. 

לאחר שנים רבות רבני המקובלים ביקשו מהרב לפתוח כולל ערב בצפת ובו הרב מעביר עוד שיעורים בקבלה. על מנת לעזור לנזקקים הוקמה קופת החסד על שם רבי מאיר בעל הנס זיע''א קופה שמחלקת תלושי מזון, יין, ביצים, חלות לפני חגים ושבתות.
וידוע בכל הדורות שכשיהודי היה צריך איזה ישועה היה נודר צדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס והיו רואים ישועות. 

גם אנחנו ראינו אנשים שהיו זקוקים לישועות גדולות ותרמו צדקה לעמותה שלנו וראו ישועות.

אשריכם העוזרים, התומכים והמסיעים, אתם תהיו שותפים בדבר הגדול הזה והחסד הגדול הזה לעם ישראל יקרב את הגאולה ויביא ברכה רבה לעולם, לעודד את הלומדים ולתת לנו את האפשרות להרחיב לעוד לומדים ללמוד אצלינו ולהפיץ את תורת הסוד בעולם.
וידוע בכל הדורות שכשיהודי היה צריך איזה ישועה היה נודר צדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס והיו רואים ישועות. 

גם אנחנו ראינו אנשים שהיו זקוקים לישועות גדולות ותרמו צדקה לעמותה שלנו וראו ישועות.

אשריכם העוזרים, התומכים והמסיעים, אתם תהיו שותפים בדבר הגדול הזה והחסד הגדול הזה לעם ישראל יקרב את הגאולה ויביא ברכה רבה לעולם, לעודד את הלומדים ולתת לנו את האפשרות להרחיב לעוד לומדים ללמוד אצלינו ולהפיץ את תורת הסוד בעולם.
וידוע בכל הדורות שכשיהודי היה צריך איזה ישועה היה נודר צדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס והיו רואים ישועות. 

גם אנחנו ראינו אנשים שהיו זקוקים לישועות גדולות ותרמו צדקה לעמותה שלנו וראו ישועות.

אשריכם העוזרים, התומכים והמסיעים, אתם תהיו שותפים בדבר הגדול הזה והחסד הגדול הזה לעם ישראל יקרב את הגאולה ויביא ברכה רבה לעולם, לעודד את הלומדים ולתת לנו את האפשרות להרחיב לעוד לומדים ללמוד אצלינו ולהפיץ את תורת הסוד בעולם.